First Christian Church

Drzwi do kotłowni

To jakie drzwi zainstalujemy do kotłowni jest zależne od mocy zainstalowanego kotła: dla kotła o mocy do 25kW nie ma wskazań co do drzwi; dla kotła o mocy ponad 25kW jest tak:
drzwi wejściowe do kotłowni powinny być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej, szerokość minimalna 0,8 m, otwierane na zewnątrz. Drzwi od wewnątrz powinny mieć zamknięcie bezklamkowe i otwierać się na zewnątrz pod naciskiem człowieka; drzwi z kotłowni do składu paliwa powinny być stalowe lub drewniane obite blachą, otwierane do kotłowni. Drzwi kotłowni powinny się otwierać na zewnątrz i to regulują przepisy i to reguluje przepis budowlany odnośnie instalacji gazowych. Tego typu wymogi muszą być przez nas spełniane, ponieważ mają one zagwarantować nam, naszym rodzinom bezpieczeństwo w domu. Jeżeli do naszego domu byłaby skierowana kontrola, a nasze drzwi nie spełniałyby określonych wymogów, moglibyśmy otrzymać karę pieniężną (to w najlepszym wypadku) lub też moglibyśmy być podani do sądu. Należy wychodzić z zasady: Lepiej zapobiegać niż leczyć.